Rock På Svenska – bokrecension

Rock på svenska

Titel: Rock På Svenska – Från Little Gerhard Till Laleh
Författare: Lars Lilliestam
Utgivet: 2013
Förlag: Bo Ejeby Förlag
Språk: Svenska
Sidor: 313 (med källor och register : 345)

Rock På Svenska är en översikt över den svenska pop/rockmusikens historia. Fokus ligger mycket på hur svensk musik har påverkats av utländsk (amerikansk och brittisk) musik.

Lars Lilliestam är professor i musikvetenskap vid Göteborgs Universitet, och har skrivit ett par böcker om musik, bland annat den trevliga Musikliv: Vad människor gör med musik – och musik med människor.

Rock På Svenska är en trivsam läsning, som gapar efter mycket, men som också går igenom en hel del musik mellan sina pärmar.

Man kan naturligtvis diskutera länge vad som förtjänar att nämnas och inte förtjänar att nämnas i en sådan här historieskrivning, men jag tycker att det på det hela taget är ett vettigt urval. Trallpunkvågen, som ofta brukar försvinna ur historieskrivningen, får en sida vilket är glädjande att se.

Laleh

Det intressantaste kapitlet är ”Att sjunga på svenska eller engelska” Framför allt analysen av Säkert/Hello Saferide är kul.

Rock På Svenska rekommenderas till alla som är intresserade av svensk musik. Är du insatt i ämnet lär du redan veta det mesta, men det är så pass underhållande skrivet att boken ändå är läsvärd.

Finns det något att klaga på är det att boken är väl kort. Visst finns det mycket att vinna på en koncentrerad historiebeskrivning, men jag hade gärna sett hundra sidor till med analyser av svenska artister. De som finns med här – bland annat analyserna av Kent och Eldkvarn – är så pass intressanta att jag gärna sett mer av den varan.

Eldkvarn

Dessutom måste det nämnas att boken innehåller en del faktafel. Eldkvarns Limbo påstods ha kommit 1997 (Den kom 1999) och att filmen Jalla Jalla kom 2005 (Den kom 2000), men sådant får man acceptera.

Jag hoppas att Lars Lilliestam fortsätter att skriva böcker om musik, då de är lättlästa, intressanta och underhållande.

Betyg: 7/10